Podari 0,5% dohodnine
Namenite 0,5 % svoje dohodnine Zvezi prijateljev mladine Krško in nam pomagajte vrniti veselje – DŠ 27310612.

PREDSTAVITEV ZPMKK

Zveza prijateljev mladine Krško (ZPM Krško) je humanitarna, nevladna, nestrankarska, človekoljubna, prostovoljska, neprofitna društvena organizacija z bogato dolgoletno tradicijo, ki skrbi za kakovost življenja otrok, mladostnikov, staršev in družin. Je aktivna članica nacionalne organizacije ZPMS in CNVOS. Deluje v imenu ZPMS in svojih članic, 9 društev prijateljev mladine v občini Krško. Sodeluje z drugimi društvi, nevladnimi organizacijami in zavodi na lokalnem, regijskem, nacionalnem nivoju in v tujini.

PROSTOVOLJSTVO

ZPM Krško je podpisnica Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva in ima naziv mladim prostovoljcem prijazna organizacija. Zagotavlja organizirano prostovoljstvo skladno z veljavnimi pravnimi akti. Koordiniranje in spodbujanje prostovoljstva izvaja tudi preko Kluba prostovoljcev ZPM Krško. Program in naloge Kluba temeljijo na povezovanju prostovoljcev ZPM Krško, pomoči pri organizaciji in izvedbi programov in izobraževanj ZPM Krško, podajanju idej in predlogov o novih programskih vsebinah ter spodbujanju in promociji prostovoljstva.

Število otrok v programu Evropa v šoli:

286

Število otrok vključenih v Socialne programe:

120

Število botrov:

201

Število donacij:

200

NE SPREGLEJTE

KLUB PROSTOVOLJCEV

Klub prostovoljcev ZPM KRŠKO Klub prostovoljcev je samostojni organ ZPM Krško in ga predvideva tudi Statut ZPM Krško. V Klub se lahko včlanijo vsi aktivni prostovoljci ZPM Krško v različnih programih (letovanja, zimovanja, TOM telefon, pustovanje, aktivnosti Dnevnega centra ZPM Krško, Otroški parlament, Evropa v šoli … ). Članstvo v Klubu prostovoljcev (KP) za prostovoljce ZPM Krško ni obvezno, je pa zaželeno.

Naloge kluba so:

  • povezovanje prostovoljcev ZPM Krško;
  • pomoč pri organizaciji in izvedbi programov ZPM Krško;
  • pomoč pri organizaciji in izvedbi izobraževanj;
  • možnost organiziranega prostovoljnega dela dijakov v okviru izvajanja Obveznih izbirnih vsebin;
  • izvolitev predstavnika v Upravni odbor ZPM Krško;
  • spodbujanje in promocija prostovoljstva.