Zveza prijateljev mladine Slovenije https://www.zpms.si/
SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohol https://www.sopa.si/sl/domov/
Osnovne šole Posavja
Občina Krško in Kostanjevica na Krki
Osnovna šola Koprivnica http://os-koprivnica.si/
Osnova šola XIV. divizije Senovo http://www.ossenovo.net/
Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica http://www.osbrestanica.si/
Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja http://www.os-m-rostoharja-krsko.si/
Osnovna šola Jurija Dalmatina http://www.oskrsko.si/
Osnovna šola Leskovec pri Krškem http://www.os-leskovec.si/
Osnova šola Raka http://www.os-raka.si/
Osnovna šola Podbočje http://www.os-podbocje.si/
Osnovna Šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki https://www.osgorjup.si
Občina Brežice
Osnovna šola Artiče www.osartice.si
Osnovna šola Bizeljsko http://www.osbizeljsko.si/
Osnovna šola Brežice www.osbrezice.si
Osnovna šola Cerklje ob Krki http://sola.cerkljeobkrki.si
Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova www.osdobova.si
Osnovna šola Globoko www.os-globoko.si
Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece www.ospisece.si
Osnovna šola Velika Dolina www.osvelikadolina.si
Občina Sevnica
Osnovna šola Ane Gale Sevnica http://www.os-anegale.si/
Osnovna šola Blanca http://www.osblanca.si/
Osnovna šola Boštanj http://www.os-bostanj.si/
Osnovna šola Krmelj http://www.oskrmelj.si/
Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž http://osmm.sentjanz.si/
Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica http://www.ossevnica.si/
Osnovna šola Tržišče https://www.ostrzisce.si/
Občina Radeče
Osnovna šola Marjana Nemca Radeče https://jzosmn.radece.si/
Srednje šole
ŠC KK Sevnica http://www.s-ssk.nm.edus.si/
Gimnazija Brežice https://www.gimnazija-brezice.si/
Ekonomska in trgovska šola Brežice https://www.etrs.si/
Vrtci
vrtec Krško https://www.vrtec-krsko.si
vrtec  Mavrica Brežice www.v-mavrica.si
vrtec Sevnica https://www.vrtec-sevnica.si
Občine Posavja
Občina Brežice https://www.brezice.si/
Občina Krško https://www.krsko.si/
Občina Kostanjevica na Krki http://www.kostanjevica.si/
Občina Radeče https://www.radece.si/
Občina Sevnica https://www.obcina-sevnica.si/
CSD Posavje https://www.csd-slovenije.si/csd-posavje/
Zavod Dobra družba https://www.dobra-druzba.si/
Društvo Bralna značka Slovenije https://www.bralnaznacka.si/
Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva

https://www.prostovoljstvo.org/

https://www.filantropija.org/

Ministrstvo za Javno upravo https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-javno-upravo/
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/
Ministrstvo za zunanje zadeve https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/
Državni zbor Republike Slovenije https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/