IME/NAZIV DRUŠTVA: Društvo prijateljev mladine Senovo
NASLOV DRUŠTVA: Trg XIV. divizije 3, 8281 Senovo
PREDSEDNIK DRUŠTVA: Vinko Hostar
E-NASLOV: vinko.hostar@guest.arnes.si
Davčna številka: 63534827
Telefon: 07 4881 903, 041 366 966 (predsednik)
Fax: 07 4881 911
TRR pri hranilnici LON: SI56 6000 0000 0883 741

 

Predstavitev društva

Društvo prijateljev mladine Senovo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo v dobro otrok, mladostnikov, staršev in družin. Sedež društva je na Senovem. Društvo je član ZPM Krško in ZPMS.

Društvo prijateljev mladine Senovo je bilo ustanovljeno 10. avgusta 1952 leta. Društvo je ves čas delovalo z vmesnimi, krajšimi, prekinitvami.

Organi društva (mandat 2018 – 2022)

 • Izvršni odbor

Nada Kozole (podpredsednica), Irena Kozole (tajnica), Mojca Bohorič (blagajničarka), Marjana Abram (članica), Biserka Harapin (članica),  in Tatjana Umek (članica).

 • Nadzorni odbor

Vlasta Moškon (predsednica), Katja Šribar in Iva Gošek.

 • Častno razsodišče

Slavica Ševerkar (predsednica), Jožica Omerzu, Marija Avsenak, Anton Petrovič (nadom. član), Marica Umek (nadom. članica)

Odbori društva (mandat 2018 – 2022)

 • Odbor za Pustovanje:

Katja Šribar (vodja),  Irena Kozole, Marjana Abram, Maša Žveglič Poljšak, Alenka Voglar

 • Odbor za Teden otroka:

Mojca Bohorič (vodja), Jožica Omerzu, Tatjana Pavlič, Vlasta Moškon, Marjana Likar

 • Odbor za Veseli december:

Tončka Kovačič (vodja), Nada Kozole, Polona Žveglič, Tatjana Umek, Slavka Petrovič, Dragica Lužar, Melita Turk, Simona Kozole, Robi Požun

 • Odbor za pripravo prireditev ob priložnostnih akcijah društva:

Anton Petrovič (vodja), Iva Gošek, Milena Gorenc, Vesna Požun, Slavka Kelhar, Melita Turk, Katja Šribar.

Dejavnosti društva

 • zagotavljanje kakovostnega preživljanja prostega časa otrok, mladostnikov in družin,
 • zagotavljanje pogojev za kulturno doživljanje in ustvarjalno izražanje otrok in mladostnikov,
 • zagotavljanje možnosti predstavitve interesov, potreb in stališč otrok in mladostnikov,
 • zagotavljanje pogojev za letovanja otrok in mladostnikov ter njihovega druženja z otroki in mladostniki iz drugih okolij,
 • vzpodbujanje zdravega življenja in varnega okolja ter humanih medčloveških odnosov,
 • organiziranje humanitarne pomoči otrokom in mladostnikom,
 • izobraževanje članov za delo v društvu,
 • uveljavljanje, zaščita in zastopanje otrokovih pravic, pravic staršev in družine,
 • izobraževanje staršev, mentorjev in animatorjev različnih oblik dela z otroki in mladino.

 

Letni programa društva

 • PUSTOVANJE NA SENOVEM (februar, marec)
 • ZBOR ČLANOV (marec)
 • DAN ZA SPREMEMBE (april)
 • TEDEN DRUŽIN (maj)
 • POČITNIŠKE AKTIVNOSTI (februar, junij, julij, avgust, november, december)
 • TEDEN OTROKA NA SENOVEM (oktober)
 • EKSKURZIJA za otroke (november)
 • EKSKURZIJA za člane društev in ZPM KK (november)
 • VESELI DECEMBER NA SENOVEM (december)
 • USTVARJANE DELAVNICE (skozi leto)