Društvo prijateljev mladine Dolenja vas

IME/NAZIV DRUŠTVA: Društvo prijateljev mladine Dolenja vas

NASLOV DRUŠTVA: Stari Grad 1a, 8270 Krško

PREDSEDNICA DRUŠTVA: Marinka Volčanšek