IME/NAZIV DRUŠTVA: Društvo prijateljev mladine Brestanica

NASLOV DRUŠTVA: Cesta prvih borcev 12, 8280 Brestanica

PREDSEDNICA DRUŠTVA: Suzana Robek

E- NASLOV: dpm.brestanica@gmail.com,

https://www.facebook.com/Dru%C5%A1tvo-prijateljev-mladine-Brestanica-110628300381801/

Predstavitev društva

DPM Brestanica je prostovoljno, neprofitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo v dobro otrok, mladostnikov, staršev in družin. Temeljni cilj delovanja je dvig kakovosti preživljanja prostega časa otrok in njihovih staršev. Društvo organizira prireditve, ki so namenjene predšolskim in osnovnošolskim otrokom ter njihovim staršem.

Letni program društva:

  • Ustvarjalne delavnice (potekajo skozi leto, 2 krat na mesec)
  • Zbor članov (januar)
  • Pustovanje
  • Dan za spremembe
  • Pohodi po bližnji okolici
  • Prinesi, zamenjaj, podari (humanitarna akcija, spomladi in jeseni)
  • Sodelovanje na Srednjeveškem dnevu
  • Aktivnosti med počitnicami
  • Teden otroka
  • Čirulečarule